Av Magnhild Bruheim

Har du høyrt om Bokbanden? Det kunne handla om aktørar i ein spenningsserie for barn og ungdom. Men dette er ein bande som opererer i det verkelege livet, ei aksjonsgruppe som har sett seg grundig lei på at barne- og ungdomsbøker blir oversett i samfunnet. Med i banden er tidlegare og nåverande studentar frå forfattarutdanninga til Norsk barnebokinstitutt.

Ideen dukka opp på grunn av frustrasjon, fortel frontfigur i banden, Vera Micaelsen.

– Etter et seminar om barnebokas framtid som ble holdt for NBI-studenter høsten 2011, ble vi sittende og prate. I et euforisk øyeblikk bestemte vi oss for at noe måtte gjøres dersom vi skulle klare å ta over verden. Vi var alle frustrert over at dagens voksne og barn har forsvinnende lite kunnskap om alt det fantastiske som lages av ny litteratur, og hvor lite oppmerksomhet det får. Det er på høy tid å utfordre Egner og Lindgren som fortsatt troner på toppen, så der og da dannet vi en begeistret aksjonsgruppe.

 Barn må få vita om bøkene

Formålet med Bokbanden er å skapa merksemd for den nye norske litteraturen. Barn og unge skal få vita om breidda som finst, seier Micaelsen.

– Det er veldig vanskelig å konkurrere med de store kommersielle kreftene, og det er enda vanskeligere å trenge gjennom de voksnes nostalgiske minner om sin egen lesning som barn, så det vil vi gjøre noe med. Vi vil også åpne øynene til samfunnsdebattanter, kritikere og synsere for at det skjer svært interessante kunstneriske saker også i dette feltet. Vi vil at litteraturen for barn og unge skal være en naturlig del av den kunstneriske diskusjonen og av samfunnsdebatten.

Medlemmene i gruppa har ikkje fokus på sine eigne bøker, ikkje alle av dei har gjeve ut bøker ennå heller. Men dei deler det brennande ønsket om å gjera barn og unge klar over all den fantastiske litteraturen som kjem ut. I dag er det vanskeleg å finne informasjon om nye bøker, seier Micaelsen.

– Det finnes noen få hederlige steder på nettet som jobber jevnt og trutt, men de er relativt ukjent for den store massen. Rikspressen har i det siste fått øynene mer og mer opp for litteraturen, men enda er det som et stort sort hull. De fleste bøkene er helt avhengig av at en voksen finner dem. Det er langt på vei de voksne som plukker, informerer og tilbyr litteraturen for barn og unge. Om du spør en hvilken som helst forelder om de kan nevne et par tre av årets barnebøker, så kan de i beste fall foreslå Jo Nesbø (som forøvrig ikke kom med en barnebok i år). Denne situasjonen vil vi gjøre noe med.

Mange idear og planar

Gruppa har arbeidd med mange forskjellige idear, alt frå å drive ein spesialbokhandel, til nettsider, geriljaverksemd, tv-program og meir, fortel Vera Micaelsen

– Ettersom dette foreløpig er et frivillig initiativ, uten noen økonomi, så har vi beholdt ambisjonene om verdensherredømme, men akseptert at det tar tid. Derfor har vi nå valgt en mer langsiktig plan hvor vi ønsker å bygge oppmerksomheten trinn for trinn.

 

Som eit ledd i denne planen har dei inngått eit samarbeid med Forfattersentrum og Litteraturhuset, og søkt midlar både fra kulturrådet, Fritt Ord og andre organisasjonar. Ideen er eit formidlingsprosjekt som rettar seg mot vaksne, primært foreldre, og folk som arbeider med litteratur for barn og unge.

 

– Planen er å lage en serie arrangementer på Litteraturhuset og en landsdekkene turne, samt liknende arrangementer på bokfestivalene, hvor forskjellige forfattere presenterer et utvalg av nye bøker for publikum. I løpet av et år er målet å få presentert i underkant av 100 nye norske skjønn og faglitterære bøker. Vi håper også å få midler til å produsere en stor katalaog over de samme bøkene som publikum kan ta med seg. Målet er å skape nysgjerrighet og spre informasjon og interesse.

Vil du vera med?

Bokbanden representerer alle studentane som har gått eller går på NBIs forfattarutdanning. Det utgjer ei gruppe på rundt 40 personar. Ei hard kjerne fungerer som eit slags styre, dei som er med der utanom Vera Micaelsen, er Beate Muri, Kristoffer Weltzien, Magnus Wold Jensen og Karin Beate Nøsterud. Men i banden er det plass til enda fleire.

– Vi er alltid åpne for flere optimistiske, engasjerte og ambisiøse forfattere som har lyst til å være med og erobre verden.