Nordisk ministerråd besluttet på sitt møte i Oslo 25. april å bruke 1 million kroner årlig på en litteraturpris for barne- og ungdomsbøker. De bevilget også 1,3 millioner årlig til andre tiltak for nordisk barne- og ungdomslitteratur.
Kulturministrene fra de nordiske landene vil styrke samarbeidet om barne- og ungdomskulturen. Ministrene har gitt bred politisk støtte til å opprette en helt ny, nordisk nordisk pris for barne- og ungdomslitteratur.

– Vi har en lang og flott tradisjon for barne- og ungdomslitteraturen i Norden, og den holder høyt nivå. Det er derfor svært positivt at mine nordiske kolleger og jeg nå har blitt enige om å ta initiativ til å opprette en nordisk pris for nettopp denne litteraturen, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

– En nordisk barnebokpris vil være med på å synliggjøre barne- og ungdomslitteraturen i Norden. Vi har sett at de øvrige nordiske kulturprisene er med på å skape både nordisk og internasjonal oppmerksomhet om nordisk kultur, og det skal vi utnytte også på barne- og ungdomsområdet, sier Huitfeldt.