Både fem- og åtteåringar engasjerer seg i bildebøker om kulturmøte på ein måte som tyder på at dette både er ein relevant og meningsfylt tematikk for barn.  Det er konklusjonen til Anne Skaret frå Høgskolen i Hedmark, som i si doktoravhandling har sett nærmare på korleis barn les og forstår bildebøker.  Albert Åberg og soldatpappaen(2006) av Gunilla Bergström er ei av bøkene ho har analysert som handlar om kulturmøte:

Les meir:

 

Albert Åberg og soldatpappaen