Påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Axel Fjeldavli, støtter narkorazziaer på Stortinget.

(HPL) Torsdag får politiet fullmakt til aksjoner med narkotikahunder på Stortinget uten at det er konkret mistanke knyttet til noen bestemte personer.

Høyres medlem av justiskomiteen, André Oktay Dahl, mener kontrollene krenker stortingspolitikerne og svekker deres rettssikkerhet.

– Rus på Stortinget er et problem, men for å få bukt med problemene er ikke uanmeldt ransaking av tilfeldige stortingspolitikere veien å gå. Det er mye viktigere å drive med godt forebyggende arbeid, sier han.

Bakgrunnen for forslaget fra Elevorganisasjonen er at det har vært usikkerhet om hvorvidt politiet har lov til å gjennomføre slike aksjoner, og hvilken fremgangsmåte som skal brukes.

– Den usikkerheten vil vi fjerne. Samtidig må vi presisere hvordan slike kontroller skal gjennomføres, slik at vi unngår enkelte fæle eksempler, sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Axel Fjeldavli, til Aftenposten.

Fjeldavli mener kontroller er bra så lenge de gjennomføres på en skånsom måte. Det mener også Stortingspresident Dag Terje Andersen.

– Vi støtter slike kontroller, men mener de må gjennomføres med omhu. Det er også viktig at presidentskapet blir orientert hvis politiet finner narkotika, sier han.

Kilde: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10070344