at det er The International Day Against Homophobia i dag.

Her litt passende musikk for dagen.