Ok, Eidsvoll Blad, skal vi prøve en gang til … og med en korrekturleser denne gangen?

(Men de greide det i overskriften, det skal de ha. Hva hadde man gjort uten bokstaver som det var litt størrelse på?)