Vi har kommet til det som ofte kalles sommermånedene, selv om en del av dere kanskje fortsatt lurer på hvor sommeren blir av. For en ganske stor gjeng fra NBU betød overgangen mellom mai og juni tur til Lillehammer og litteraturfestivalen der. For en flott tradisjon og for en flott festival! For oss i NBU sto høydepunktene tett. Særlig arrangementet vi hadde med ALMA-prisvinneren Shaun Tan vil nok huskes lenge av de som var tilstede. Annine Qvale loset oss gjennom en time med samtale omkring hans forfatter- og illustratørskap, til nytte og inspirasjon for oss alle. Også Barnebokbaren ble et arrangement å minnes, der gjorde programleder Jon Ewo en flott innsats med å binde sammen opplesninger fra seks flott forfattere.

Kunstnernettverket, som består av 20 kunstnerorganisasjoner, arbeider for å forbedre kunstnernes sosiale kår. Sist høst rettet nettverket en henvendelse til departementene, med spørsmål omkring kunstnernes inntekter og muligheten til forbedring av sykepenger og pensjon. Det har ikke vært lett å finne ut av hvilket departement som skal håndtere dette spørsmålet, men for en tid siden kom et svar fra Arbeidsdepartementet, som er svært intetsigende. Der vises det til at kunstnere er næringsdrivende og at departementet ikke kan skille mellom oss og andre grupper næringsdrivende som har hatt lav inntjening gjennom sin yrkeskarriere.

Vi legger også merke til at departementet ikke ser forskjell på frilansere (som forfattere sjelden er) og næringsdrivende. Spesielt de som både har frilans- og næringsinntekt synes å komme dårlig ut av dagens regelverk og ut fra det argumentet bør det være mulig å argumentere for bedring i vår gruppes sosiale kår.

Desto hyggeligere er det at Kunstnernettverket nå har fått gjennomslag og gehør for å fjerne ordningen med Garantiinntekter (GI) til fordel for arbeidsstipend. I praksis betyr dette at dagen mottakere av GI får beholde disse til de går av med pensjon, men etter hvert som GI-ene blir frigitte blir de omdannet til stipend. Det blir etter den nye ordningen innført tre nye stipendtyper: Stipend for nyutdannede kunstnere hvor også kunstnere som studerer i utlandet kan søke. Det blir en type arbeidsstipend inntil ti år for etablerte kunstnere og det blir seniorstipend for dem mellom 57 og 67 år.

Det er ikke full enighet om dette i Kunstnernettverket, Norske Billedkunstnere har valgt å stå utenfor dette arbiedet og ønsker ikke at GI-ordningen skal forsvinne. Nå er de også den gruppen som forvalter flest GI-er, med over halvparten av alle hjemler som finnes her i landet. Men for de fleste av kunstnerorganisasjonene, derav NBU, er dette en seier, mest av alt fordi mottakerne slipper å få kuttet i utbetalingen selv om de tjener noen kroner.

Mange har nok nettopp sittet og strevd med årsoppgjør og selvangivelse. Selv om skattedirektoratets elektroniske løsninger er tenkt å være enklere enn papirutgaven, er det ikke akkurat det enkle som slår en stakkars forfatter når skjema 1175 med bilag ikke lar seg sende inn og det stadig står at feil må rettes før, helt uten at man begriper hva den feilen måtte være.

Lettere blir det ikke når forlagenes oppgaver over salg og royalty også er ubegripelige og håpløse. Et problem er at forlagene ikke har like systemer og derfor ikke like avregninger. Et annet problem er at de ikke alltid selv forstår systemene sine og tallene som kommer ut.

Et av medlemmene våre har gått gjennom årsoppgaver fra flere år tilbake og funnet at tallene forlaget oppgir ikke stemmer. Som forfatter har vi krav på oppgave fra trykkeriet over hvor mange eksemplarer som er trykket. Videre skal vi hvert år ha en oppgave over lagerbeholdning, opplag, salg, makulering og restbeholdning. Vi kan også kreve, i følge normalkontrakten, at en godkjent revisor skal gjennomgå tallene mot forlagets eget regnskap. Skal bøkene makuleres eller realiseres (selges ekstra billig) plikter forlaget å gjøre oppmerksom på dette.

Disse punktene har ikke forlaget vårt medlem har kontakt med forholdt seg til. I følge salgsoppgavene er det solgt langt færre bøker enn det lagerbeholdningen nå tilsier, det betyr igjen at forlaget ikke kan gjøre rede for et stort antall av forfatterens bøker. Dette er en sak vi vil følge opp.

Derfor minner vi alle medlemmer på at man selv må holde øye med avregningene man får og sjekke om lagerbeholdning og salg stemmer med tidligere tall. Gjør de ikke det kan du som forfatter ha krav på royalty for flere bøker enn det du har fått. Nå tror ikke vi at dette skyldes dårlige holdninger i forlaget, heller dårlige rutiner og troen på at forfatterne er takknemlige uansett. Vi vil derfor oppfordre forfattere til å lese nøye gjennom alle salgsoppgaver og royaltyavreginger de får. Og bruk gjerne retten til å be om innsyn i regnskapene.