kulturrådet

Denne søknadsrunden kom det inn rekordmange søknader til prosjekter rettet mot barn og unge, og spesielt til satsningen Kunstløftet, skriver Kulturrådet på nett. Mange av prosjektene som har fått støtte er scenekunstprosjekter der kunstnere og formidlere prøver ut nye måter å utvikle og vise scenekunst for barn og unge på.

Det kom inn til sammen 172 søknader til fristen 1. mars og det er gitt tilskudd til 62 prosjekter. Kulturrådet har i denne søknadsrunden bevilget til sammen kr 7,5 millioner kroner til prosjekter for barn og ungdom.  Mange av prosjektene som har fått støtte er fra scenekunstområdet, og dialog og involvering synes å være felles nøkkelord for prosjektene rådet har valgt å støtte.

Les mer om tildelingene: