Min tid kommer

Hans Petter er ungdomsskoleklassens mobbeoffer. Foreldrene forstår ham ikke, han har ingen venner. Hatet vokser. En dag får han kontakt med en
jente på nettet. Hun kaller seg Fera og dukker opp i et PC-vindu og vil chatte, uten at han har lagt henne til. Hun ser rar ut og sier hun er fra framtida, fra tida etter katastrofen, og at alt er veldig annerledes der.   

Hans Petter tror henne ikke, men chatter mer og mer med henne, både for å finne ut mer om denne angivelige framtida og for å lette litt på trykket fra sitt eget, triste liv.

Boka er på den ene siden er en klassisk mobbeofferskildring, en sjanger den fyller fint, og på den andre siden en like klassisk framtidsdystopi, med tydelig slektskap til voksenklassikere som «Brave New World» og «1984», skriver Dagsavisen.  

En uhyggelig fortelling om et ungt menneskes utvikling mot
rendyrket ondskap, som har fått utilsiktet aktualitet.

Nina Vogt-Østli er debutant.