”Jeg har liten tro på at staten kan forsvare sin støttespillerrolle i et fritt litteraturmarked, fordi grunnlaget for felleskontrakten er brutt. Det kommer til å få konsekvenser for bevilgningene på litteraturområdet, staten må påta seg større kulturforpliktelser ved et frislipp i bokbransjen.”

        Det sa Dag Larsen frå Norsk barnebokinstitutt da Norsk Kulturråd i juni inviterte til ope seminar med tittelen «Bokbransjens samfunnsansvar». Forfattarar, fagfolk og debattantar var inviterte til å drøfte spørsmålet: Hvilket ansvar og hvilke forpliktelser har bokbransjen overfor samfunnet, og oppfyller de disse?

       Dag Larsen tok for seg statlege støtteordningar og utviklinga i bokbransjen frå 1959, da innkjøpsordninga vart lansert. Innlegget munna ut i ein konklusjon som mellom anna handlar om boklov: ”Det litteraturpolitiske alternativet må etter min mening bygge på at en boklov utformes slik at den kan videreføre og modernisere statens nåværende litteraturpolitikk. Samtidig må staten ta en del andre og nye grep som prioriterer forfatterne og leserne, og legge begrensninger på mellomleddene, som forplikter dem i forhold til en lov.”

Du kan lesa heile innlegget til Dag Larsen her: