Endre Lund Eriksen vil sikre at alle bøkene hans er tilgjengelege. Ikkje berre den nyaste. Det er ein av grunnane til at han for ei tid sidan starta sin eigen nettbokhandel. Med nokre få unntak, for eksempel seriar, bruker ikkje forlaga ressursar på å marknadsføre bøker som er meir enn eit år gamle, seier han.

– Etter ti år som forfatter har jeg ganske mange bøker der ute. Med egen nettbutikk kan jeg bruke egne ressurser (tid og litt penger) på å fronte også de gamle bøkene mine, og på den måten holde hele forfatterskapet mitt aktivt. Siden jeg også utgir på litt forskjellige forlag (hovedsaklig Aschehoug, GAN Aschehoug og Lydbokforlaget) er Pangbok.no også en sted der jeg kan presentere og selge alt jeg gjør, på et sted. I dag er det f.eks. slik at bokforlaget i en annonse ikke engang opplyser om at boka finnes på lydbok. 

 Ta kontrollen over marknadsføringa

Endre Lund Eriksen ser at bokbransjen er i endring, og reknar med at bokhandlane kjem til å bli mindre viktige om ti år enn dei er i dag. Får vi same utviklinga her i landet som i USA og England, at folk går over til e-bøker, vil mange butikkar etter kvart bli lagt ned.  

Kosedyret Bulder finst også på nettbokhandelen

Eigen nettbutikk er saman med heimesida lunderiksen.no og Facebook-side (http://facebook.com/endrele) også ein måte å sjølv ta kontroll over marknadsføringa av eigne bøker og eige forfattarskap, fortel Endre Lund Eriksen.

– Ikke i stedet for den jobben forlagene gjør, men som et tillegg. På forlaget er jeg en av mange forfattere, på Pangbok.no er jeg den eneste. Det gjør forresten Pangbok.no til Norges smaleste bokhandel…

 –   Kva forventningar har du til nettbokhandelen?

–  Jeg vet at det må en viss aktivitet til for å få til salg, og visste allerede før jeg startet at egen nettbutikk ikke er noe hokuspokus. Men det er et verktøy for å presentere bøkene mine, og kan sammen med andre former for markedsføring bidra til oppmerksomhet og salg. 

Marknadsføring betyr sal

Erfaringane så langt er om lag som forventa, seier Endre. Når han gjer noko for å marknadsføre bøkene og Pangbok.no, fører det til sal. Men han trur også at noko av marknadsføringa fører til sal i andre kanalar, som for eksempel i bokhandel.  

 –  Salget er avhengig av innsatsen som legges i markedsføring, og når jeg har hatt tid til å gjøre markedsføring, har det ført til salg. Men for å si det sånn: det er enda et godt stykke igjen til  dette blir en substansiell inntektskilde. 

Ikkje for alle 

 – Er eigen nettbokhandel noko du vil tilrå andre forfattarar å prøve?

– Det kommer an på. Jeg vil ikke anbefale alle å gjøre det, men de som har  flere bøker som går jevnt og trutt, eller har potensiale til å gjøre det, kan ha glede og nytte av det

Han har sett nettbutikken opp mot Forlagssentralen, slik at bestillingar automatisk går til Forlagssentralen og blir ekspedert der. Dette både for at arbeidet med å ta seg av bestillingar ikkje skal ta for mykje tid og krefter, men også fordi han trur at kundane kjenner seg tryggare når dei veit at alt skjer automatisk og i ordna former,  f.eks. ved at betalingane skjer gjennom Paypal.

Butikken er heilautomatisk, så forfattaren kan bruke tida på å skrive

–  Alt dette koster selvfølgelig litt å etablere, og det er ikke nødvendig for de forfattere som sitter med restlager i kjelleren og har tid til å pakke og sende ut selv, meiner Lund Eriksen.  – Det er også mulig å kjøpe nye bøker direkte fra forlaget og drive salg hjemmefra. Det finnes flere butikkløsninger man da kan velge, med og uten betalingsløsninger. Men det er mye å sette seg inn i – og også mye spennende å lære, om bokbransjen, og om salg. 

–   Kva råd har du til forfattarar som har lyst til å gjera noko liknande?

 –  Hvis man har interesse for salg og synes sånt kan være artig, kan det være interessant å prøve. Men det går fint an å begynne mindre profesjonelt enn jeg har gjort.