Leser søker bok inviterer

 Leser søker bok inviterer til kurs for forfattarar og illustratørar som vil skrive/illustere bøker med enkelt innhald. Foreininga utlyser også støtte til dei som vil arbeide med slike prosjekt. Søknadsfristen er 1. oktober.

Her er invitasjonane:

KURS I ENKELT INNHOLD

Vil du lære mer om hvordan du kan skrive en litterær tekst som har et enkelt innhold? Eller hvordan du best kan illustrere en bok som passer for mennesker med utviklingshemming?

Leser søker bok arrangerer kurs i enkelt innhold for forfattere og illustratører:

Litteraturhuset i Oslo (Nedjma)

onsdag 12.september kl 14.00-18.00

Det finnes få bøker for voksne mennesker med utviklingshemming. Mange blir tilbudt barnebøker når de vil lese en bok. Men det er fullt mulig å lage gode bøker for voksne som vil at bøkene skal være både lette og tydelige.

På kurset vil du møte

Johanne Emilie Andersen, som har skrevet og illustrert

flere bøker med enkelt innhold. Hun kjenner målgruppen godt.

«Å skrive enkelt innhold er som ekstremsport for forfattere,» uttaler Guro Djupvik, rådgiver hos Leser søker bok. Men flere forfattere forteller at kreativiteten øker når rammene blir strammere. Kanskje blir du inspirert til å søke Leser søker bok om midler til å skrive en bok med enkelt innhold? Utfordringen er klar: Skriv en enkel bok med høy litterær kvalitet som passer for voksne lesere med kognitive utfordringer. Fristen for å søke støtte til manusutvikling er 1.oktober.

Påmelding til kursansvarlig Hanna Bovim Bugge, hbb@lesersokerbok.no innen onsdag 5.september. Kurset er gratis. NB! Begrensede plasser.

Leser søker bok er en forening. Vi hjelper forlag, forfattere og illustratører med å lage bøker som er lettleste eller tilrettelagte. Ingen skal være utestengt fra gleden over å lese en god bok!

STØTTE TIL UTVIKLING AV MANUS

– FRIST FOR Å SØKE

Lyst til å skrive en fagbok som passer for alle? Eller hva med å skrive

en enkel og god bok til en voksen leser med utviklingshemming?

Leser søker bok utlyser støtte til forfattere og illustratører som vil skrive enkelt.

Søknadsfristen er

1.oktober.

Denne gangen prioriterer vi

faglitteratur for voksne og bøker med enkelt innhold.

Les mer om retningslinjer for å søke på www.lesersokerbok.no

eller ta kontakt med en av våre rådgivere

Hanna Bovim Bugge, hbb@lesersokerbok.no

Magne Riseng, mr@lesersokerbok.no

Guro Djupvik, gd@lesersokerbok.no

Husk å legge ved tekstprøve. Søknader uten tekstprøve blir ikke vurdert.

Ingen skal være utestengt fra gleden over å lese en god bok!