Jeg har to bøker til overs, og lurer derfor på om noen av dere kunne tenke dere dem. Den første er Song for Eirabu 2: Vargtid av Kristine Tofte. Den er med andre ord rimelig fersk. Grunnen til at jeg har to, er at den jeg gir bort har en liten skade på en av sidene. Det er en brett som har ført til en rift som strekker seg over ca 1/3 av siden, helt ute i margen. Fortsatt mulig å lese det som står der, men du må nok konsentrere deg litt ekstra. Jeg fikk tilsendt ny, men klarer ikke å kaste bøker. Om noen av dere vil overta den, så gjør mer enn gjerne det. Her er vaskeseddelen: Siste bok i duetten om Eirabu, et norsk fantasy-epos av sjelden kvalitet. For at den gamle spådomen om verdas ende skal bli røyndom, har tre søstre blitt avla fram av den eldste volva og den eldste av gudane, utstyrte med vilje og krefter dei sjølv er uvitande om. Rundt dei sørgjar ulike maktar og skapnader for at dei skal bli skikka til å gå lagnaden i møte. I slaget på Vigrid har tusener av menn mista livet, og tilbake på slagmarka står femten år gamle Ragna med eit sverd som har redda kjærasten hennar ut av døden. Men kva har ho kjempa for, og kven er fienden? Veslesøstera Berghitte bærer keiserinnakrona i Syrren, og finn trøyst hos ei makt større enn henne, kan hende større enn Ragnas blotsverd. Djupt i Durinns fjell er Runa, den yngste av søstrene, i ferd med å finne sin eigen plass i spådommen om Eirabus endetid. Sogeforteljarane kring dei spinn lagnadstråder tvinna med løgn, sanning og svik. Når siste vers av songen om Eirabu vert sunge, kan tillit vise seg skrøpeleg og dyrekjøpt, men blod kan ein lite på.

Den andre boka er Noe å si deg av Hanif Kureishi, og den har ingen skader. Det har seg bare sånn at jeg har to av den. Den er helt ny og ulest. Her er vaskeseddelen: Jamal, en suksessfull psykoanalytiker tenker tilbake på sin oppvekst I Londons forstad, sin første kjærlighet og den brutale voldshandlingen som siden skal hjemsøke han. Hendelser på 1970-tallet danner bakteppe for dramaet til vennegjengen 30 år senere. De er blitt middelaldrende men har ennå ikke bearbeidet traumene fra den gang.

Begge to er innbundne. Legg igjen kommentar om hvem du kunne tenke deg. Om det er flere som melder seg, så trekker jeg to av dere og sender dere en mail i løpet av morgendagen.

AVSLUTTET