Kor viktig er det å vera aktiv på sosiale media?

Tom Egeland er ein kritikarrost, prisvinnande og bestseljande forfattar. Han er også aktiv på sosiale media med nesten 5000 facebookvenner, 12578 følgjarar på twitter og ei eiga flott heimeside/blogg. Men kor stor verdi meiner han at det har for det eventyrlige boksalet?

 

Det skal altså meir til enn å vera aktiv på nett for å bli ein bestseljar. I alle fall å oppnå salstala til Tom Egeland. I neste prat med Tom, handlar det derfor om meir vesentlige ting. For det viktigaste av alt er å få ein ide, strukturera og utvikla denne til ei god historie med spaning og sist men ikkje minst orka å gjennomføra!

 

 Tom Egeland stilte sporty opp på intervju under litteraturfestivalen på Lillehammer i vår. 

 

Utover hausten deler eg intervju med Kristine Tofte, Jan Henrik Nielsen, Gunvor Rasmussen, Sverre Knutsen, Anette Sivertstøl i forlaget Panthera Publishing (som berre satsar på forfattara under 23 år) og mange fleire spanande bokfolk.