Når man f. eks kommer med ei bok, eller, i dette tilfelle, har et stykke som blir plukket ut til en dramatikkfestival, skjer det som jeg gruer meg mest til: Intervjuet. Det kommer en journalist og skal spørre deg om hvem du er, hva du egentlig har gjort for å fortjene og bli intervjuet, og så skal man snakke om boka eller stykket, om hva man har gjort før, og hvorfor man i det hele tatt skriver.

Så er samtalen (som som oftest er veldig hyggelig – og det var også denne) over, og så ber man om å få lese det som er skrevet før det kommer på trykk.
Bare for å kunne rette på ting eller påpeke ting man vitterlig ikke har sagt, men som får en til å framstå som en dust.
Nå handler ikke denne postingen om at jeg er blitt tillagt noe jeg aldri har sagt, og det er heller ikke et spark til journalisten, men heller en lettere irritasjon over intervjuobjektet (dvs jeg) og hans manglende evne til å uttrykke seg klart når han forsøker å påpeke hva slags genre han ikke skriver – og så blir det misforstått.
Spørsmålet var hva slags type bøker jeg skriver, og jeg svarte vel noe sånn som at det er veldig mange som skriver spenningsbøker, skrekk og gru-bøker, og fantasy-bøker.
Jeg måtte bare si det (for det stemmer): Slike bøker skriver ikke jeg.
I utkastet jeg fikk lese lød det: ”Nå inneholder mange ungdomsbøker skrekk og gru. Det er ikke det jeg holder på med. Jeg vil gjerne at leseren skal ha noe å bryne seg på.”
Nei, det var ikke spesielt elegant sagt (den siste setningen er heller på grensen til uintelligent), og jeg så for meg kollektiv deng fra de som skriver den typen bøker, så jeg mente at det var greit med en liten presisering:
”jeg tenkte vel mer på genrelitteratur som skrekk og gru, spenning og fantasy” …
Og så leser jeg den ferdige artikkelen, og der er den: Den ene irriterende setningen. Eller de to irriterende setningene:
Nå inneholder mange ungdomsbøker spenning og fantasi. Det er ikke det jeg holder på med.”
Derfor, til de som tror at bøkene mine verken inneholder spenning eller fantasi: De inneholder begge deler. De er bare ikke spennings- eller fantasy-bøker.

OK?