”Frys bilete. Der har du meg. Lighteren i
handa. Tommelen på hjulet. Eg har kjøpt lighteren for ein
halv time sidan på bensinstasjonen. Han er kvit,