Kjære Bergen Bompengeselskap AS!

I vår familie har vi bil, og den blir kjørt både jevnt og trutt. Et av familiemedlemmene bruker den til og fra jobb. Dette betyr at hun av og til må passere en bomstasjon. I motsetning til ganske mange, betaler vi med glede det dette koster. Norge har veier, og ethvert bidrag til både å holde ved like og øke standarden på disse er utelukkende et gode.

Men det var med stor forundring jeg i dag mottok en faktura fra dere på kr. 62,- (se vedlegg). På fakturaen står det nemlig at den 29. mai i år, kl. 15.26.03, passerte vår bil bomstasjonen ved Osterøy.

Det er bare et problem med det: Vi bor i Eidsvoll.

Den dagen (en tirsdag) skulle min kone på jobb på kulturskolen i Nes i Akershus, og vanligvis innebærer det en reise på ca. 2,6 mil, som tar rundt 30 minutter.
I følge deres faktura skulle hun i stedet ha kjørt en omvei på ca 100 mil, noe hun ville ha brukt ca 14,5 timer på.
Da jeg spurte henne, kunne hun ikke huske å ha gjort dette.

Kan det tenkes at dere har gjort en feil?

Med vennlig hilsen
Hans Petter Laberg
Eidsvoll