Ord i Grenseland i gamlebyen i Fredrikstad

Denne helgen anbefaler vi en tur til Fredrikstad og Ord i Grenseland festivalen. Yr lover å holde regnet unna Gamlebyen, mer enn 85 ulike arrangementer står på programmet, og barne- og ungdomsbokforfatterne er godt representert.  En av forfatterne som snakket for det yngre publikumet var Mariangela Cacace. Vi har snakket med henne.

 Av Hilde Hagerup

– Hvordan er festivalhumøret?

– Festivalhumøret er topp! Wiggo og Fredrik har, sammen med sine mange gode hjelpere, laget en flott, variert og interessant festival og deres engasjement og raushet smitter over på såvel festivaldeltakerne som publikum.

 – Hva gjorde du på festivalen?

– Jeg holdt mitt Camorralandforedrag for over 200 elever i Tøyhuset.

– Litteraturfestivalen i gamlebyen i Fredrikstad er nokså ny, og den er en av mange. Hva er det som gjør festivaler til en så populær arena for både forfattere og lesere. Er ikke å skrive og lese noe man gjør i ensomhet?

– Festivaler er en kjærkommen anledning for forfattere til å inspirere og selv la seg inspirere.

– Hvordan opplevde du selv møtet med leserne?

– Publikum under Camorraland var både engasjerte og interesserte. De hadde mange spørsmål og kom med mange konstruktive tilbakemeldinger etter foredraget. Jeg fikk inntrykk av at de syntes det var spennende å lære mer om mafia og å høre min personlige historie om researcharbeidet.

 – Hvilke andre arrangementer på Ord i Grenseland anbefaler du?

– Jeg vil særlig anbefale boklanseringen og fotoutstillingen «Jeg liker Norge- men Norge liker ikke meg» om asylbarna i Norge. Tine Poppe har tatt fotografiene og Jan Erik Vold har bidratt med dikt til hvert fotografi.

 Festivalprogrammet finner du på www.ordigrenseland.no