Sekstiårsjubilant Ragnar Hovland er årets festivalforfattar og vil prega det meste av programmet under denne sjette Falturiltufestivalen på Stord, 4.-9. november.  Elles kjem Maria Parr, Lars Mæhle, Atle Berge, Tor Arve Røssland, Helga Gunerius Eriksen og fleire andre. Og det blir fest for Norsk Barneblad som fyller 125 år. Programmet for Falturiltu 2012 er klart.