Har dere hørt om kunstneren Pushwagner? Egentlig heter han Terje Brofos, men har tatt navnet Pushwagner etter tyske handlevogner.

På slutten av 60-tallet klekket Pushwagner ut Soft City sammen med forfatteren Axel JensenAxel Jensen samarbeidet med Pushwagner om illustrasjoner til enkelte av bøkenes sine. Soft City var lenge borte, men ble gjenfunnet og til slutt utgitt som grafisk roman i 2008.

Soft Ciy er en samfunnskritisk og deprimerende framtidsskildring. Alt er grått og ensformig. Dag Solstad har sagt om Soft City at “vi har glemt fremmedligjørheten og reduksjonen av det mennesklige i samfunnet” og at Soft City “gjør oss oppmerksomme på sløvheten i oss selv”.

Gjennom en familie bestående av mor, far og barn får vi innblikk i hverdagslivet i Soft City. Mor er husmor, eller “Facade Opera” som de kalles. Far har hatt, frakk og stresskoffert og jobber i krigsindustrien. Dagen er evinnelig ensformig og en får et klart inntrykk av at alt vil gjenta seg i det uendelige. Det finnes ikke muligheter for utskeielser eller subkulturer. Alt er kontrollert, selv det tilfeldige.

Det overraskende og utmattende ved Soft City er at det tilsynelatende ikke er noen som tar det ille opp at samfunnet er slik. kanskje kan noen drømme seg bort, men vi får ingen klare fornelmelser av at Soft Citys innbyggere føler avresjon mot hverdagen sin. Tvert imot er de fornøyde når de kan våkne om morgenen og endelig være tilbake i virkeligheten.

Soft City føles smertefull aktuell i dag også, førti år etter at den ble til. Vi kan spørre oss selv om vi etterstreber et samfunn der alt er tilsynelatende strømlinjeformet og perfekt. Et sted hvor alle bør, eller skal være like? Vi skal ha fin jobb, fine meninger, fin kjæreste, fin facebookside, fin utdannelse, fine klær, fin mobil, fine barn, fint utseende, fine manerer. Altså følge den motstandsløse og behagelige malen. Bli forbausende like og enige – uten helt å skjønne hvorfor det bør være slik. På den måten er Soft City en tankevekker i forhold til vår egen hverdag. Den gjør oss oppmerksomme på en sløvhet i oss selv, slik Solstad formulerer det.

Du kan låne Soft City på biblioteket

Gunnar V

Arkivert i:Boktips, Uncategorized Tagged: Grafisk roman, Pushwagner, Science fiction, Soft City, Terje Brofos, Tyske handlevogner