Høsten er festivalenes tid. Mange forfattere blir invitert til å komme og lese fra bøkene sine. Eller, slik jeg føler at flere og flere festivaler legger opp til, ikke å lese fra boka men heller samtale om noe, delta i paneler eller svare på spørsmål fra en mer eller mindre forberedt programleder. Jeg må innrømme at jeg selv mest har sansen for festivalformen hvor forfatteren selv leser og forteller, hvor man bruker sine tilmålte minutter til å fenge kommende lesere med det man selv har skrevet. Men det ligger vel litt i tiden at alt skal være lettbeint underholdning og publikum ikke skal få lov til å kjede seg.

Det vi ikke er så begeistret for, er at mange forlag mener at forfattere skal stille opp gratis på slike arrangement. Under Oslo bokfestival nylig fikk ikke forfattere som var anmodet om å stille opp av visse forlag honorar for sin deltagelse, mens de som var kontaktet direkte av festivalen fikk det. Nå er det vel ikke først og fremst pengene dette dreier seg om, men heller prinsippet om at en skal ha betalt for det man gjør. Forlagene det gjelder påberoper seg at dette er egenpromotering av boka og en del av markedsføringen. Men ganske mange opplever at det å bli invitert til en slik festival nesten er den eneste markedsføringen av den nye boka si. Da er det litt kjipt at det skal være ens egen ulønnede innsats. Etter å ha sjekket litt rundt, virker det som om ordinære festivaler arrangert av ildsjeler omkring i landet betaler folk for å opptre, mens altså bransjens egen festival i Oslo ikke gjør det. I hvert fall ikke til de forfatterne forlagene selv ber stille opp. Nå kan ikke vi nekte forlagene å gjøre dette – og vi skal heller ikke be folk om ikke å svare ja. Men vi synes i anstendighetens navn av forlagene må si fra om at dette er ubetalt når de ber en forfatter om å gjøre en jobb.

Jeg har i de siste mast om at forfattere må sjekke royaltyoppgavene dere får fra forlagene for å se om alt virker å stemme. Et oppmerksomt medlem som fulgte denne oppfordringen oppdaget en mystisk sum, hvor bøker var realisert (solgt billig gjennom en bokhandelkjede) og hvor summen hadde blitt kroner null til forfatteren. Vi tok kontakt med forlaget med spørsmål om hva dette var for noe. Og som vi ventet, det var en feil i registreringen. Forfatteren hadde et beløp på om lag 5000 kroner til gode. Dette får vedkommende nå etterbetalt. Vi tok da på ny kontakt med forlaget og spurte om dette kunne ha rammet flere forfattere. Etter litt undersøkelser viste det seg at det gjorde det, alle bøker fra det aktuelle forlaget realisert gjennom en bestemt bokhandelkjede var feilregistrert og satt til kroner null. Forlaget går nå gjennom alle sine registreringer og lover at i løpet av november vil de forfatterne som har penger til gode bli kontaktet. Så fortsett med å studere oppgaver fra forlagene og si fra til oss om det er noe muffens.

En annen sak jeg vil be om hjelp i, dreier seg om illustrasjonsgrad. Forfattere som gir ut bøker med illustrasjoner, må gi fra seg en del av royalty til illustratøren. Normalkontrakten har bestemmelser om hvordan dette skal gjøres og de av dere som har gitt ut illustrerte bøker vet hvordan det fungerer. Kort sagt går dette ut på at illustratøren får sin andel bestemt ut fra hvor stor del av sidetallet illustrasjonene utgjør. Er det 15% illustrasjoner skal illustratøren ha 15% av inntektene, er det 30% illustrasjoner blir andelen også 30%. Vi har fått henvendelser fra forfattere som synes at illustrasjonene i sin bok utgjør mye mindre enn den prosentdelen illustratøren får. Har man spurte forlaget har de fått svar som at redaktøren synes at illustratøren bør ha såpass eller at man ikke kan oppfatte delingsregelen som noe absolutt. Det er selvsagt ikke riktig. Når man avgjør illustrasjonsgraden skal man telle sider. To illustrasjoner som hver dekker en halv side legges sammen til en hel. 16% illustrasjoner kan ikke oppjusteres til 25%, fordi redaktøren synes at slik må det være. Så derfor ber vi dere om å være på vakt og gi beskjed til oss om dere opplever at illustrasjonsgraden er mindre enn prosentdelen dere gir fra dere.