– Hva skjer med kunsten når den blander seg med barna?  Hvilke scenekunstneriske uttrykk, tekster og kommunikasjonsstrategier kan interaktive dramaturgier synliggjøre og utvikle? Slike spørsmål om interaktivitet i scenekunst for barn vil prosjektet Scesam forske på. De søker nå etter kunstnere innenfor alle scenekunstens sjangrer til å være med på prosjektet.

Her er hele invitasjonen:

UTLYSNING AV MIDLER TIL VERKSTEDER

Det kunstneriske forskningsprosjektet “SceSam – interaktive dramaturgier i

scenekunst for barn” søker i samarbeid med Dramatikkens hus

scenekunstprosjekter som gjennom kunstnerisk praksis og refleksjon ønsker

 å forske i forholdet mellom barnepublikummet og scenekunsten.

–Hva skjer med kunsten når den blander seg med barna?  Hvilke

scenekunstneriske uttrykk, tekster og kommunikasjonsstrategier kan

interaktive dramaturgier synliggjøre og utvikle?

Til å utforske interaksjon og barns medskaping i scenekunsten, søker SceSam

kunstnere og prosjekter innenfor hele scenekunstfeltets praksisområde, som

teater, dans, musikkteater, performance, installasjon og andre former for

iscenesettelser (av) i tid og rom. Formålet er å legge til rette for kunstnerisk

fordypning i møte med et barnepulikum i alderen 3 til 9 år.

Vi tilbyr:

Honorar til to eller tre kunstnere i én uke (avhengig av prosjektes natur)

Samarbeid med en mentor/dramaturg med barnefaglig kompetanse

Lokaler og teknisk bistand

Mulighet for kunstnerisk utvikling over tid, tilknyttet et kompetent og

 dedikert barnekunstfaglig nettverk.

Vi ønsker oss:

En prosjektbeskrivelse på maks 10 000 tegn, sentrert rundt en kunstfaglig

problemstilling knyttet til SceSams område for undersøkelse. I tillegg

kommer bakgrunnsinformasjon om søkerne, herunder CVer og annen

 informasjon som kan være relevant for å belyse søkerens kunst og

barnefaglige kompetanse/erfaring.

Søknaden sendes til hege@scesam.no senest 15. desember. Tildelingen

offentliggjøres 15. januar.

Verkstedene skal finne sted i løpet av våren 2012.

For utfyllende informasjon om prosjektet og om SceSams problemstillinger,

 gå inn på www.scesam.no eller dramatikkenshus.no. For spørsmål, kontakt

produsent Hege Knarvik Sande på hege@scesam.no.

Prosjektet finaniseres av Dramatikkens hus og Kunstløftet.