Lammet Knirk – veldig fin

Jeg er så heldig! Jeg har fått et lam oppkalt etter meg.
Det er Evelyn som står bak bloggen Atter en dag som har gjort meg den æren. Og jeg må jo si at Knirk ser bra ut. Litt rocka. Forrige Knirk ble fårikål, og så får vi se hvor lenge denne Knirk kan vare. Jeg håper lenge – hun har nemlig et fortrinn fordi hun er av en sjelden sauerase, hun er en Blæset sau, og denne rasen har siden 2008 vært definert som en nasjonal bevaringsverdig rase. Om Blæset sau kan man lese hos Norsk Sau og Geit: «Blæset sau er en norsk rase av crossbredtypen. Opprinnelsen er noe uklar, det finnes to ulike teorier. Enten oppstod rasen som en krysning mellom svart rygjasau og spælsau i Rogaland på 1920-tallet, eller så stammer rasen fra zwartblessauen som har sin opprinnelse fra Nederland. I dag finnes de fleste dyrene av rasen i Rogaland, men også i Agder og andre steder finnes det flokker med blæset sau.».
«Blæset» betyr rett og slett at sauerasen har bless, slik du ser på bildet (med en kul svart flekk midt i). Jeg er hvert fall veldig glad og stolt og tenker å følge lille Knirk i livet framover.

Knirk foran, mora bak.