Kulturminister Hadia Tajik hadde knapt rukket å sette seg i stolen, før hun annonserte at hun vil gå inn for en norsk boklov. Framlegget blir sendt ut på høring ganske snart – og ministeren ser for seg at lovforslaget skal legges frem for Stortinget før sommeren. Og dermed altså behandles av sittende Storting.

Dette er vi veldig glade for. En boklov vil bety mye for oss. Den vil sikre tilgangen til bøkene ved at flere bokhandler kan overleve, den vil sikre at små og melleomstore forlag får muligheten til å markedsføre bøkene sine gjennom alle kanaler, den vil sikre forlagenes økonomi ved å begrense rabatter til bokhandelkjedene og den vil gi forfatterene forutsigbare inntekter. Det er den ene siden av en boklov.

Et annet aspekt er også at en boklov også vil sikre avtaleverket vi på forfattersiden har. Uten er boklov vil ikke vår normalkontrakt overleve. Et fritt bokmarked ville tvinge forfatterne til å konkurrere på pris – uten mulighet til å sammenligne betingelser seg i mellom og mellom forlagene.

Det er mange å takke for at bokloven nå ser ut til å bli en realitet. Men kanskje mest av alt NBUs tidligere leder Dag Larsen, som var den som lanserte ideen for mer enn ti år siden. Ingen andre forfattereforeninger trodde en slik lov var mulig den gangen. Heldigvis fikk vi etter hvert alle med på laget – og sammen har vi fått til dette.

Hurra, dere.