Fantastisk, utrolig, sammensatt forbi det begripelige! Alle  prossesser og virksomheter som foregår i kroppen til enhver tid kan beskrives med store bokstaver, gapende munn og dyp respekt like ofte som man blir klar over det eller tenker nøyere etter. Bortsett fra at det er det sjelden man gjør med mindre noe fusker eller melder seg med en mangel eller defekt eller et påtrengende behov.  Kroppen er liksom bare med, et slags kommunikasjonsmiddel der litt fasadepuss i ny og ne er oppmerksomheta den får så lenge alt går knirkefritt. Boka Kroppens skjulte intelligens er en sterk påminnelse om kroppens umåtelige kompleksitet helt ned på cellenivå og vel så det, og en kilde til innsikt og forståelse for sammenhenger mellom fysiologi og (under)bevissthet. Undertittelen er da også  Ny viten om den tette forbindelsen mellom kropp og sinn. Den byr ikke på noen lettvinte tenk positivt-budskap, men viser til kunnskap om det kroppslige som passerer et tradisjonelt mekanisk syn til fordel for en større helhetstenkning. Hva vi foretar oss mentalt genererer også kjedereaksjoner i organismen. Hvor denne utgivelsen befinner seg på kontroversskalaen gir anmeldelsen i Tidsskrift for Den norske legeforening en pekepinn om, den er både og, forfatteren Åse Dragland trekkes blant annet for faktafeil, men får for entusiasmen. Det mest diskvalifisernde jeg fant var det intetsigende omslaget, det bildet er derfor utelatt her og erstattet av nerveceller.

Hva når kroppen ytrer seg med øredøvende kraft? Gjesterommet utspiller seg i de dramatiske ytterkantene av helse og velbefinnende, kreftsykdommen har rammet og livet er ikke selvsagt lenger.  Sentralt i det hele er Helen, som stiller hus og rom og omsorg til disposisjon, og Nicola som flytter inn for en tre ukers tid fordi hun har meldt seg på et alternativt behandlingsprogram på en klinikk der i byen. En obsternasig strid for å holde seg blant de levende utspiller seg, håp blandes med et desperat trang til å prøve de kurer som måtte tilbys der ute. Er det å klynge seg til livet med alle midler bare uverdig? Hva er igrunnen verdighet? Å nærme seg døden med fatning gjør det absolutt enklere for omgivelsene,  her får vennskapet  sannelig kjørt seg. Redsel blandes med stolthet, feighet, utmattelse. Alt som ikke ble og alt som har vært, livet er langt fra enkelt å skille seg med. Det gode med denne boka at den får fram alt dette på troverdig vis. Masete og inderlig er det, rørende, men forbi det klisjéaktige. Språk og handling og tematikk  snekra i hop med bra hånddlag, sånne bøker er ettertrakta både å gå inn i og til å henge ved ei stund.

Åshild

Arkivert i:Boktips Tagged: Åse Dragland, Gjesterommet, Helen Garner, kreft, Kroppens skulte intelligens, Nevrobiologi