Summary in English: An exhibition of illustrator Svein Nyhus’ collages from picture book «What A Girl!» (Norwegian original title «Snill», 2002) at Voss, Norway.

I hele november 2012 stiller Voss Kunstlag ut Svein Nyhus’ illustrasjoner fra bildeboka «Snill». Tegningene fra boka er hengt opp som store plakater i passe høyde for barn i en egen binge på Voss bibliotek. Et fint kulturhus.

Utklippet fra avisa «Hordaland» viser tegneren som forteller for barnehagebarn i bildebingen. Morosam og koko!
Koko-kommentaren var så treffende at den ble sitert i dagsavisa «Vårt land» noen dager seinere. Det følsomme portrettet med snø i håret er fra 2001.
Se også:
Snill-illustrasjoner i Göteborgs konstmuseum 2012
Illustrasjonsutstilling i Tønsberg 2012
Kjøp trykk fra «Snill»