Denne boka fikk jeg anbefalt av Janicke på Jeg leser. Det er en lettlest bok om det klingende norske begrepet mindfulness. Det handler om å være til stede i øyeblikket, om å klare å mestre stress, uro, konflikter og ubehagelige tanker. Det handler rett og slett om å oppnå indre ro, og det er vel vi egentlig alle interessert i, er vi ikke?

Jeg synes tema er viktig og jeg har lært meg disse teknikkene i andre sammenhenger i livet. Det er mye å hente på å forlate grubling, ikke være så streng mot seg selv, om å hvile i øyeblikket og puste med magen. Det mener jeg virkelig. Jeg synes likevel denne boka blir noe gjentagende, de samme tingene sies igjen og igjen, og jeg synes den praktiske delen av mindfulness (og ja; jeg liker det norske ordet oppmerksomhetstrening bedre) har fått for liten plass. Jeg er også ganske allergisk mot det jeg opplever som klisjefylte sitater som pryder bokas sider; tatt ut av sammenheng fra andre bøker og tekster.

Men likevel; boka er lettlest og den har et ganske godt faglig grep og unngår derfor å bli en bok innenfor alternativ filosofi – og det er fint synes jeg. Er du nysgjerrig på mindfulness, så er dette et sted å begynne.