I 2010 ble Oversatte dager arrangert for første gang på Litteraturhuset i Oslo. Neste år er det på tide å gjenta suksessen: Sett av datoene 28. februar til 2. mars!

Oversettelsen er overalt, vi tenker bare ikke over det. I tre dager til ende settes søkelyset på oversettelse i alle dens former. Litteraturhuset vil fylles fra kjeller til loft med oversettelse, oversettere og oversettelser.

Oversatte dager vil bestå av presentasjoner og samtaler, seminarer og foredrag, debatter og dialoger, kåringer og konkurranser, konserter og utstillinger – stort og smått, smalt og bredt.

Selv om litterær oversettelse står i sentrum for arrangementet – sakprosa og skjønnlitteratur, fagbøker, dramatikk og lyrikk – vil vi også møte oversettelse i en rekke andre former.

Eget program og egen hjemmeside kommer snart.
 
Arrangører: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk Oversetterforening