Barnebokappen Maja og det magiske speilet

Korleis kan ei barnebok omplantast til nettbrett? Kva skal til for at den litterære opplevinga blir tatt vare på og vidareutvikla i eit nytt medium? Slike spørsmål tar professor Elise Seip Tønnesen opp i ein artikkel på barnebokkritikk.no.

Ho skriv mellom anna: «De beste bildebøkene på nettbrett er de som tar godt vare på fortellingen, samtidig som de gir mange muligheter til å påvirke det som skjer. De mest fascinerende å bruke, er åpenbart også de dyreste å lage.»

Og:  «…vi befinner oss i en overgangsfase der produsentene leter etter en god form på litterære apper for barn. Bildeboka er en opplagt tradisjon å bygge videre på, men tilpasningen til et nytt medium krever forståelse for de forventningene denne teknologien skaper hos brukerne. Appene konkurrerer på et internasjonalt marked, og i den mest kommersielle delen av markedet fris det uhemmet til barns medieerfaringer med heftig sansestimulering og mange handlingsmuligheter.»

Les heile artikkelen til Seip Tønnesen på barnebokkritikk.no: