Alle snakker om Patrick Rothfuss fortida, men ingen nevner at han egentlig er en nisse.