– Å skrive for barn og ungdom gir meg større muligheter til å slå meg løs når det gjelder å kunne bruke fantasien. Jeg har det nok aller best når jeg kan bevege meg på og utenfor grensen for det mulige. Og mens en voksenbokforfatter bare skriver for voksne, kan en barnebokforfatter skrive for alle.

Det sier Bjørg Øygarden, som nå i desember ble medlem i NBU. Øygarden, som debuterte i 1990, skrev tre voksenbøker før hun ga ut barneboka  ”Askeladden og de nye hjelperne” i 2008 og barne- og ungdomsboka ”Dronningen av Myrion” i 2012.

– Kvifor ville du bli forfattar?

– Jeg er rett og slett veldig glad i å finne på.

– Er det noko sak du er spesielt opptatt av som forfattar?

– Jeg vet ikke om noe av dette gjelds som ”saker”, men jeg synes det er spennende å sette vanlige mennesker i uventete og utfordrende situasjoner og utforske hva som skjer med dem da – på godt og vondt. Som krimforfatter har jeg kunnet plassere folk i en drapssak, og som fantasyforfatter kan jeg sende dem til en annen verden.

Språklig er jeg opptatt av å finne fram til ordene og setningene som er lette å lese, men som likevel setter tankene i sving.

– Kva likar du best å gjera når du ikkje skriv?

– Jeg har fingrene med i mye av det lokale teater-, revy- og kabaretlivet her i Arendal, som skuespiller, forfatter og instruktør. Jeg er til enhver tid i gang med å forberede et par prosjekter for scenen, og jeg har over 150 revytekster bak meg.  Det er for det første morsomt, og for det andre lærer jeg mye jeg kan ta med inn i forfatteryrket, f.eks. i forhold til å skrive dialog.

– Kva forventningar har du til NBU?

– Det er jeg ikke helt sikker på. Men det vrimler ikke av barnebokforfattere her jeg bor, så det kan kanskje være en måte å få et visst nettverk på. Dessuten er det viktig å stå sammen i ulvetider!