”Denne historien”, sa
han og holdt opp boken, ”denne historien forteller alt dere trenger å vite om
sykdommen, fra frisk til uhelbredlig på noen få uker!” Det var helt stille i
klasserommet. Læreren var erstattet med en høy, streng skikkelsen, en
representant for Foreningen. Han holdt en bok skrått opp i en hanskekledde
høyre hånd. Stemmen var høy og klar der han fortsatte: ”Les denne tragedien,