Prøveprosjektet med utlån av e-bøker i biblioteka blir ikkje forlenga. Det vart klart før jul. Kulturrådets prøveprosjekt starta 1. januar 2012, og omfattar sju bibliotek/biblioteksamanslutningar, men berre to har kome i gang med utlån.

Norsk bibliotekforening ønskte å forlenge prosjektet. Det gjorde også Kulturrådet. – Det er synd for biblioteka at avtalen ikkje blir forlenga, og det er synd for forfattarar og forlag, seier nestleiar Anette Kure til NTB. Ho meiner dei nå er tilbake på staden kvil.

Forhandlingspartane Forleggerforeningen og Forfatterforeningen var også positive, men stilte visse vilkår. Det eine gjekk ut på sjølve databaseløysinga, den andre på måtane biblioteka er organiserte på. Dei ønskte ikkje at fleire bibliotek skulle gå saman om e-bokutlån, seier konstituert seksjonssjef Arne Vestbø i Kulturrådet til NTB.

Les meir om saka i denne NRK-artikkelen: