Kritikken frå svenske Sofia Jupither av Thorbjørn Egners Kardemomme by har vekt mange reaksjonar. Men det er også enkelte som tar til orde for at Jupither faktisk er inne på noko.

– Vi er nok ikke enige i Jupithers nokså radikale tolkning, men vi mener at hun med sin kronikk peker på en vesentlig mangel i det som kan kalles feltet norsk scenekunst for barn. Det skriv Lin Prøitz og Lisa M. Nagel i ein kronikk på Barnebokkritikk.no. Både Prøitz og Nagel arbeider på Norsk barnebokinstitutt.

De skriver også: – Egner-debatten i norsk barneteater er ikke ny, med den antar stadig nye former. Vi ønsker oss heller en debatt som ser på helheten i teatertilbudet til barn og unge. For mens økonomi, gjensynsglede og kulturarv er åpenbare argumenter for årvisse Egner-oppsetninger, er stagnasjon, ensretting, idétørke og slitasje relevante motargumenter. Vi ønsker oss en langsiktig og målrettet satsing på samtidsdramatikk for barn og unge fra et samlet institusjonsteater-Norge.

Les heile kronikken her: