og selv om foretningsstanden profiterer stort på dette perverterte utslaget av amerikansk imperialistkultur spiller vi i dag My Funny Valentine med The Supremes

Ikke fordi det er den beste versjonen av denne klassikeren fra populærmusikken men fordi det er The Supremes. Dette er heller ikke den beste sangen av denne soulgruppa – og kanskje fantes det også bedre souljentegrupper – men det er tross alt The Supremes. Og det burde egentlig være grunn nok.