at Arild Nyquist hadde blitt 76 år i dag!

Selv om det er onsdag i dag spiller vi en mandags blues til ære for den store dikter!