Møt Arthur. En vanlig tenåring i Norge som vet at den natten
han blir fjorten vil han dø. Så vil han bli født på ny og vokse opp i en ny
familie til han blir fjorten og igjen dør. Dette har han gjort i flere tusen år.
Arthur er ett av Barna som har fått evig liv. Så overlever han fjortenårsdagen,
hva skjer nå?

Møt Nathaniel, et ungt matematisk geni som har funnet en
måte å telle alle