epilepsibokKan du tenkje deg å skrive ei barnebok om epilepsi? Da er det deg Norsk Epilepsiforbund søkjer etter. Forbundet skal i år utvikle ei barnebok, som kan brukast til å informere barn om epilepsi. Dei søkjer derfor ein erfaren  erfaren barnebokforfattar som på ei pedagogisk måte, og gjennom ei god historie, kan ta eit komplisert tema og gjera det forståeleg og interessant for barn. Målgruppa for boka er førskolebarn som sjølv har epilepsi.

Planen er at boka skal koma ut i november i år. Ta derfor kontakt med forbundet straks om du er interessert.

Her er heile utlysinga:

Utlysning: Forfatter og illustratør til barnebok om epilepsi

Vi søker

Norsk Epilepsiforbund skal i år utvikle en barnebok, som kan brukes for å informere barn om epilepsi. Vi søker derfor en erfaren barnebokforfatter som på en pedagogisk måte, og gjennom en god historie, kan ta et komplisert tema og gjøre det forståelig og interessant for barn. Målgruppen for boken er førskolebarn som selv har epilepsi.

I prosjektet er det avsatt midler til både skrivehonorar og illustrasjon. Utlysningen er derfor åpen både for forfattere som selv illustrerer og forfattere som ikke gjør det.

Dersom forfatter ikke selv illustrerer, søker vi også illustratør til boken. Vi ber derfor interesserte illustratører også sende inn søknad.

Boken beregnes å gis ut i november 2013.

Hva vi tilbyr

Skrive og/eller illustrasjonshonorar.

Prosjektleder som vil sikre at forfatteren kan dra full nytte av NEFs kunnskap og kontaktflate.

Referansegruppe bestående av pedagoger og medisinere, som vil brukes til konsultasjon under skriveprosessen.

Opplæring

i epilepsi og relevant medisinsk informasjon

Slik søker du

Søknad må bl.a vise til tidligere erfaringer og publikasjoner. Vi ber deg også oppgi estimert tidsbruk og en kort ideskisse.

Søknad sendes på mail til therese@epilepsi.no . Søknadsfrist: Snarest

For mer informasjon kontakt Therese Ravatn på 22 47 66 00 eller therese@epilepsi.no

Bakgrunn for prosjektet

Å oppleve epileptiske anfall kan være en kilde til utrygghet. Uvissheten om når et anfall kan inntreffe, og hva som skjer når anfallet foregår, blir for mange et hinder for full samfunnsdeltagelse. Kunnskap om egen diagnose er ofte avgjørende for evnen til å mestre situasjonen og gjenvinne følelsen av kontroll i hverdagen. I likhet med voksne trenger også barn en måte å sette anfallssituasjonen i en sammenheng og få forståelse for tilstanden for å kunne begynne å mestre den. Prosjektet er finansiert med støtte fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.