Seks forfattarar er tildelt arbeidsstipend frå NBUs fonds 2013. 26 har fått diversestipend. I tillegg er ni barne- og ungdomsforfattarar tildelt arbeidsstipend frå Staten (to av stipenda til yngre nyetablerte), og 15 har fått diversestipend.

Her er tildelingane frå NBUs fond:

Arbeidsstipend  
Lene Ask

1

Anna Fiske

1

Endre Lund Eriksen

1

Lars Mæhle

1

Anne Ch. Østby

1

Ragnar Aalbu

1

   
Diversestipend  
Ingeborg Arvola

130 000

Atle Hansen

130 000

Anders A. Johansen

60 000

Lise Knudsen

60 000

Charlotte G. Munch

60 000

Asbjørn Rydland

60 000

Bjørn F. Rørvik

60 000

Bjørn Sortland

60 000

Linn T. Sunne

60 000

Inga Sætre

60 000

Ingunn Aamodt

60 000

Anette Diesen

40 000

Tyra T. Tronstad

40 000

Fam Ekman

30 000

Nicolai Houm

30 000

Jill Moursund

30 000

Steffen Sørum

30 000

Bjørg Øygarden

30 000

Sverre Henmo

25 000

Jan Tore Noreng

20 000

Kari Stai

20 000

Levi Henriksen

15 000

May Grete Lerum

15 000

Siv Østrem Peersen

15 000

Ellen Fjestad

12 000

Hans Petter Laberg

6 500

 

For Statens stipend sjå: http://kulturradet.no/statens-kunstnerstipend