Kulturminister Hadia Tajik annonserte før påske at ho vil satse på å styrke leselysta til barn og unge. 2. april inviterte ho til eit stormøte med organisasjonar for å meisle ut ein felles strategi.

Ei rekkje sentrale aktørar var inviterte, som Forleggarforeininga, Forfattarforeininga, NBU, aksjon Norsk bibliotekforening, Lesesenteret i Stavanger, Kulturrådet, Foreningen !les og Leser søker bok.

Frå NBU møtte styremedlem Ragnar Aalbu. Her er referatet hans frå møtet, mellom anna om kva for innspel NBU la vekt på:

Ministeren innledet med intensjonen for møtet: Hun vil vite mer om «hva vi gjør, hva vi bør gjøre mer av og hva vi for all del ikke bør gjøre». Hun framhevet også lesingens egenverdi, gleden og viktigheten av å kunne oppdage selv, i tillegg til å si at at lesing har en demokratisk funksjon. Deretter sparket hun ballen over til oss.
 
Det var mange innlegg og etterhvert mange baller i luften, med detaljerte beskrivelser av prosjekter som allerede er i gang. Det er mange som driver med mye, og man sørget selvfølgelig for å mele sin egen syke mor, som man sier. Og slik skal det jo være. 
Det var to hovedpunkter jeg nevnte fra vårt side:
1. Viktigheten av møtet mellom skoleelever og forfattere. At skoleelever får anledning til å møte forfattere, kunne stille spørsmål og bli eksponert for ulike typer litteratur og mange typer fortellerstemmer.
2.  Skolebibliotekene. De er jo der allerede. Viktigheten av oppdaterte biblioteker og kompetent og engasjert formidling.
 

Det var flere enn meg som nevnte forfatternes betydning, viktigheten av elev/forfattermøter og skolebibliotekenes potensiale. Det ble blant annet sagt at «kunstnerne er undervurdert som formidlere og forbilder».
Hva som vil komme ut av dette er selvfølgelig umulig å si noe om, siden departementet i første omgang ønsket innspill til framtidig politikk. Men det ble sagt at man kommer til å følge opp og man vil ta kontakt etter behov. 

Les meir om satsinga i denne artikkelen: