1997: Jeg
var på laiv, Grå vår. Jeg
var soldat i Grev Milochs følge og vi var på sporet av hekser. I det lille
lenet Synn var mørke krefter sluppet løs. Det var natt, ute var det stupmørkt,
inne var det kun et stearinlys som holdt mørket borte og meg våken der jeg satt
på vakt. Så, et skrik fra skogen. Det ble etterfulgt av løping mot huset
akkompagnert av redselsskrik som ble til rop om hjelp da