På flukt
i tid og rom: 1899 og Sydpolen. Gategutter og alver. Velkommen til bok to i serien Begynnelsens
bøker. (les
om den første, Smaragdatlaset,