– Min første reaksjon er at dette ble bedre enn vi kunne forvente. Det sier NBU-leder Bjørn Ingvaldsen om forslaget til boklov.

Kulturminister Hadia Tajik (Ap) la fram forslaget fredag. Interessen for den nye bokloven har vært stor, og debatten har gått heftig i bransjen i forkant.

– Signalene de siste dagene var at e-bøker ikke var inne i forslaget til ny lov, noe som ville rokket med hele loven og forutsetningene for denne, sier Ingvaldsen. – Ikke minst ville reguleringen av avansen være truet av en lov uten e-bøker.

– Mener du ellers det er grunn til å være svært tilfreds, mindre tilfreds eller utilfreds?

– Noe midt i mellom de to første, mellom svært og mindre tilfreds. Ganske, er kanskje ordet. Ut fra vår høringsuttalelse har regjeringen fulgt opp i de vesentligste prinspipene, det eneste jeg kunne ønsket meg er en fastprisperiode lengre enn dagens. Men for barne- og ungdomsbøker er det ikke en veldig viktig sak.

– Hva er det mest positive?

– At e-bøkene er med. De siste ukene har vi fryktet, og fått signaler om, at det ikke ville skje. Det hadde blitt en lov uten tanke på fremtiden. Jeg er veldig glad for at Hadija klarte å få med e-bøker i forslaget som legges fram nå.

 – Har den manglar sett fra ståstedet til NBU?

– Nei, ikke fra NBUs ståsted. Siden det var vår tidligere formann Dag Larsen som først foreslo en boklov, må vi være bare fornøyd. Men jeg skjønner at denne nye loven kan by på utfordringer for små og mellomstore forlag. Makta i dag består av store forlag med eierinteresser, for å si det forsiktig, i bokkjedene. Vi er fortsatt bekymret over hvordan avansereguleringen vil slå ut for mindre forlag.

– Høgre har varslet omkamp dersom høyresida vinner valget til høsten. Hva tenker du om det?

– Jeg tror det er å ikke ta bokbransjen på alvor. Olemic Thommesens resonnement for ikke å ønske bokloven ligner til forveksling på argumentene til IT-bransjen, slik de har blitt lagt fram i Digitutvalgets utredning. Jeg kan ikke se at en boklov som også omfatter e-bøker vil være til hinder for utvikling av nye og elektroniske tjenester og skulle gjerne visst hva Thommesen har i tankene når han bruker det argumentet.

Under pressekonferansen på litteraturhuset fredag opplyste kulturministeren om at den nye loven omfatter fire hovedpunkter:

– Bokloven er obligatorisk for hele bransjen
Rabattaket vil ligge på 50 prosent
– L
oven gjelder alle slags bøker, også e-bøker og fagbøker
– Loven skal sikre like konkurransevilkår
 
Sentralt i bokloven er en lovfesting en obligatorisk plikt for leverandør av bøker til å fastsette bindende videresalgspriser (fastpris) på nye bøker.

Obligatorisk fastprisordning er en utvidelse i forhold til dagens ordning.

Les mer på nrk.no

Dei store i bokbransjen er svært nøgde med forslaget til boklov, men Forbrukarrådet meiner boklova skader den norske bokmarknaden, skriv NPK/NTB.

Les NPK/NTB-artikkel:

Den politiske opposisjonen varslar at lova kan bli reversert, skriv BT: