Da var boklisten til høstens tXt-aksjon  klar, den femtende i
rekken. tXt er Foreningen !les sin leseaksjon for ungdomsskole. I år står ungdommen selv for mesteparten av utvalge av
utdragene: De er fra de av fjorårets ungdomsbøker som ble best mottatt
av leserne til Uprisen – årets ungdomsbok.Og for femte gang leser og omtaler jeg alle bøkene i aksjonen
her på Ungdomsboka.

Arne Svingen