Stipendet i Rasmus Lølands navn skal gå til en norsk forfatter som har bidratt til nyskaping innen barne- og ungdomslitteraturen.  Norske barne- og ungdomsbokforfatteres stipendkomité velger ut stipendmottaker på vegne av Rogaland fylkeskommune og på bakgrunn av søknader, og stipendet for 2013 går til Hilde Hagerup. Stipendet er på 100 000 kroner.

Hagerup debuterte i 1998 med ungdomsromanen Bølgebiter. Siden har hun gitt ut en rekke bøker, blant annet faktabøker for ungdom om Agatha Christie og Virginia Woolf, og hun har vunnet flere priser, senest Kulturdepartementets pris for fagbøker 2011.

Hagerup er i stadig utvikling og har utforsket andre sjangre enn den reint realistiske og tradisjonelle ungdomsromanen. Hun har de siste årene jobbet med bokserien Spøkelsene på Frostøy som har blitt populær både blant kritikere og lesere.  

Juryen skriver: «Hagerup har med denne serien vist at hun både kan underholde, skremme og lage god litteratur på samme tid. Vi vil tildele Hilde Hagerup Rasmus Løland-stipendet slik at hun kan fordype seg i sitt nye spøkelsesprosjekt. Et bokprosjekt som uten tvil vil glede mange unge lesere, helt i tråd med den Lølandske tanke om å ta barn på alvor ved å få de til å undre seg, fryde seg og la seg underholde av gode historier».

(Henta frå nettsidene til Rogaland fylkeskommune.)