Norsk PEN etablerer nå ei eiga service-stilling for norske fribyar og deira forfattarar, tidlegare og nåverande. Oppgåva går ut på å koordinere arbeidet i fribyane, samordne relevant informasjon og uarbeide mediestrategi for arbeidet.  PEN søkjer ein person med høgare utdanning, interesse for litteratur- og ytringsfridom og kjennskap til offentleg – kommunal og statleg – forvaltning.

Her er utlysinga:

Koordinator for det norske nettverket av fribyer

 Norge har i dag 12 fribyer for forfulgte forfattere, en ordning som har eksistert siden 1996.  Forfulgte skribenter (forfattere og journalister), avistegnere og bloggere kan søke opphold i en friby der en kommunal koordinator blir vedkommendes hovedkontakt.

 Norsk PEN er, sammen med fribynettverket ICORN, en av mange aktører i det norske fribymiljøet.  Det er bl.a. Norsk PEN som formellt søker UDI om opphold for forfattere som kvalifiserer for ordningen.

 For å koordinere arbeidet i fribyene, samordne relevant informasjon til nåværende og tidligere fribyforfattere i Norge og utarbeide mediestrategi for arbeidet, søker vi en medarbeider.  Stillingen er en service-stilling som skal betjene både forfattere og fribykoordinatorene og vil arbeide tett sammen med ICORN, basert i Stavanger, norske kommuner, Utenriksdepartementet, Norsk PEN og internasjonale aktører.  En detaljert stillingsinstruks foreligger.

 Vi søker en person med høyere utdanning, interesse for litteratur- og ytringsfrihetsspørsmål og kjennskap til offentlig – kommunal og statlig – forvaltning.  Det legges vekt på gode sosiale- og kommunikasjonsmessige egenskaper. God beherskelse av engelsk, muntlig og skriftlig, forventes.

Stillingen vil rapportere til Norsk PENs generalsekretær. Arbeidsplass vil bli på Litteraturhuset i Oslo.  Reisevirksomhet må påregnes.

 Søknad med CV og relevante vitnemål sendes Norsk PEN, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo, eller til pen@norskpen.no innen 4. juni 2013.  For nærmere informasjon om stillingen, kontakt generalsekretær Carl Morten Iversen på 926 88 023.