Under Norsk litteraturfestival (Sigrid Undset-dagene) på Lillehammer, som åpner i morgen, tirsdag 28. mai, vil man også i år kunne høre oversettere fortelle om bøker og forfattere. I samarbeid med Norsk Oversetterforening arrangerer festivalen Oversettertimen, som finner sted hver dag kl. 12 i Søndre park. Der får man anledning til å møte noen av dem som sørger for at vi kan lese verdenslitteraturen på vårt eget språk. Det blir foredrag, presentasjoner av aktuelle oversettelser, drøfting av utfordringer og dilemmaer oversetterne støter på i sitt arbeid og betraktninger om hvilket ansvar oversetteren har som forvalter av litterære verk.

Programmet er som følger:

Onsdag 29. mai kl. 12:
Knut Johansen: Enten – eller – FRITT VALG?
Enten – Eller utkom i februar 1843, noen få måneder før forfatterens 30-årsdag. Det over 700 sider store verket fikk, til forskjell fra Søren Kierkegaards påfølgende utgivelser, en svært god mottagelse. Dette til tross følte Kierkegaard ikke at hans hensikt med verket ble forstått. Verket utkommer nå på norsk, og oversetter Knut Johansen forteller hvordan verket er blitt forstått – og bør forstås.

Torsdag 30. mai kl. 12:
Cecilie Winger: Har oversetteren oppdrageransvar?
Mange mener at små gryter har sarte ører, og oversetterne blir av og til bedt om å tilpasse bøkene for å skåne de yngste leserne. Men er det oversetterens ansvar å drive sensur? Forfatter og oversetter Cecilie Winger snakker om kaker og vin, om didaktikk og søte hundevalper, om banneord og hamburgere, og om adapsjon og mye annet. 

Fredag 31. mai kl. 12:
Prisutdelinger og foredrag: Nina Zandjani om Hans Fallada
Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond (BOF) deler ut Oversetterprisen og Trofastprisen. Oversetterprisen tildeles en oversetter som med sitt virke har utmerket seg ved bredde og kvalitet, mens Trofast er BOFs hederspris til en person som har gjort en særlig innsats for å fremme den oversatte skjønnlitteraturens stilling. Etter annonseringen av prisvinnerne foredrar oversetter Nina Zandjani om sin nyoversettelse av Hans Falladas klassiker Lille mann – hva nå?, som med sine skildringer av fattigdom og arbeidsløshet i mellomkrigstidens Tyskland, og av enkeltmenneskets kamp for å bevare verdigheten og ta ansvar for seg og sine, har fått ny aktualitet nå som Europa igjen er rammet av økonomisk krise.

Lørdag 1. juni kl. 12:
Håvard Rem: Hellig Språkvask
I økende grad blir skjønnlitterære forfattere og poeter trukket inn i arbeidet med å oversette hellige tekster. Som gjendikter har Håvard Rem beveget seg fra Dylan og Shakespeare til Bibelen og Koranen. Hva er forskjellen? Hvordan håndtere hensynet til tradisjonen, oppdragsgiveren og mottagerne? Hva er poeten og gjendikterens kompetanse og ansvar i møte med hebraister, arabister og hellige skrifter? 

Søndag 2. juni kl. 12:
Karin Gundersen: Proust på nytt
I år er det hundre år siden Marcel Proust fikk utgitt første bind av sitt banebrytende verk På sporet av den tapte tid. I den forbindelse har Karin Gundersen, oversetter og professor i fransk litteratur, fått i oppgave å revidere Anne-Lisa Amadous oversettelse av første bind, Veien til Swann, som også er blitt en klassiker, og har således ansvaret for formidlingen av ikke bare ett, men to kanoniserte verk i én og samme bok.

Vel møtt!