bjørnI– Oslofolk stikker ikke av med pengene. Det skriver NBU-leder Bjørn Ingvaldsen som et svar på stipend-kritikken i Stavanger Aftenblad. Avisa har de siste dagene satt søkelys på Rogaland Fylkeskommunes bruk av stipendmidler til forfattere, og hvordan disse blir tildelt.

I Aftenbladet 23. mai er forfatter Bjørn Arild Ersland kritisk til at Norske Barne- og Ungdomsbokforfatteres litterære råd er sakkyndig komité på vegne av Rogaland Fylkeskommune, når mottaker av Rasmus Løland-stipendet skal innstilles. Ingvaldsen forsvarer at NBUs litterære råd innstiller til Løland-stipendet.

– For å kunne vurdere søknader leser Litterært råd alt som kommer ut av skjønnlitteratur for barn og ungdom i Norge hvert år, til sammen flere hundre bøker. På den måten har rådet opparbeidet en solid kompetanse på ny norsk litteratur for de yngste leserne. Siden rådet nok er det organet som har størst kompetanse på dette litteraturfeltet, blir det også bedt om å være rådgivende innstillingsorgan for andre stipender og priser, som Statens Kunstnerstipend og Bokhandlerforeningens stipend. I tillegg til Rasmus Løland-stipendet.

– Men et stipend delt ut av Rogaland fylkeskommune, ville det ikke være mest riktig med en lokal jury?

– Det er fullt ut mulig for andre komiteer å vurdere søkere til Løland-stipendet. Men det krever at de leser forfatterskapene til de forfatterne som søker. Sist var det 55 søkere, noe som vil bety at flere hundre bøker må leses. Det har NBUs litterære råd alt gjort, og vi tror at den beste løsningen også i fremtiden vil være at vårt råd innstiller kandidater til dette fine stipendet.

– Ersland mener at man bør diskutere habilitetsreglene når et litterært råd kan dele ut stipendpenger til egne styremedlemmer, slik som i dette tilfellet med Løland-stipendet?

– NBUs litterære råd er uavhengig av styret i foreningen. Det finnes et sett med regler for habilitet for rådet. Rådsmedlemmer kan ikke få stipend, og man kan ikke dele ut stipend til familiemedlemmer eller andre man har nær tilknytning til. Men de fleste stipender blir delt ut til medlemmer av NBU, nettopp fordi de fleste forfatterne er medlemmer i vår organisasjon. Det er for øvrig også Bjørn Arild Ersland. NBUs styre består av aktive forfattere, som også har anledning til å søke stipender på lik linje med andre medlemmer. Det er de litterære kvalitetene som avgjør om en forfatter, medlem eller ikke, blir innstilt til et stipend. Det å være medlem av styret kan selvsagt ikke diskvalifisere en forfatter fra å søke om stipend.

– I intervjuet med Stavanger Aftenblad kritiserer Ersland også at «Oslo-folk stikker av med de fleste offentlige kulturkronene?

– Jeg er i denne sammenhengen ikke enig med Ersland. De seks tidligere utdelingene av stipendet har gått til tre forfattere i Rogaland, en fra Kristiansand, en fra Volda og en fra Oslo. Årets mottaker er fra Fredrikstad og bor på Nesodden. Det litterære rådet som innstilte til tildelingen, består av seks forfattere fra hele Norge. To bor i Hordaland, en er bergenser bosatt i Bærum, en er sunnhordlending bosatt i Sverige, og to er fra Oslo-området. Og jeg, som er foreningens styreleder, bor på Høle i Sandnes.

Les artikkelen om stipendkritikken: