I regnfulle England veks James Choke opp med ei
alkoholisert mor og utan far. Han og halvsystera prøver febrilsk å halde hovud
oppe. Så finn han mora dø, han hamner på barneheim og halvsystera hjå sin far
som ikkje har nokon ide korleis han kan passe på henne. Etter eit mislykka
forsøk på å stele øl for å tøffa seg får han beskjed frå politiet: Den vegen
han er på veg ned vil ende bak murane.