Gutar er inga homogen gruppe med ikkje-lesarar som berre vil ha fakta. Det skriv Ole I.B. Storø i Foreningen !les på nettsida til foreininga. Innlegget er ein kommentar til avisartiklar som problematiserer gutar og lesing. 

«Klassekampen 18. mai skriver Karin Haugen om ‘Gutter og lesing’ (red. Kåre Kverndokken). Boka tar for seg det som ofte omtales nærmest som et mysterium; hvordan få gutter til å lese. Aftenposten hadde søndag 26. mai en sak, basert på tall fra boka, om at unge menn bare står for 0,85 prosent av bibliotekutlån. Tallene var imidlertid feil og andelen mye høyere. Ok, så var det en glipp, men det illustrerer også hvor lett det er å anta at gutter/menn ikke leser. Hvordan disse påstandene blir etablerte sannheter i media og blant andre aktører.»

I innlegget viser Storø til undersøkingar som fortel at gutar les meir og betre og tar innpå jentene. Ifølgje PISA 2009 les over halvparten av 15 år gamle gutar dagleg og frivillig fordi dei har lyst og vil bli underhaldne.

«Disse leserne kan virke motiverende på andre dersom de løftes frem. Ved konstant å reprodusere påstanden om at gutter ikke leser, kan det istedenfor bli en selvoppfyllende profeti,» skriv Storø. Og vidare:

«Som Haugen poengterer må vi utfordre guttenes litterære smak og formidle bøker de kanskje ikke ville oppdaget selv. Foreningen !les presenterer nyere norsk og oversatt litteratur innen ulike sjangre til ungdom. Det øker sjansen for at alle finner minst en tekst de liker, og mange blir engasjert i tekster de på forhånd ikke trodde de likte.»¨

 At gutar statistisk sett les mindre enn jenter, har lite med kjønn å gjera, meiner Storø. Les meir om årsakene til kvifor gutar er er underrepresentert i lesing i forhold til jenter i innlegget på Foreningen !les.

Artikkelen Få bøker appellerer til gutter finn du på NBU-sida.